Reklamace

 1. ORANGE CAR s. r.o. se zavazuje poskytnout koncovému uživateli, za níže uvedených podmínek, bezplatnou opravu zboží dodávaných a distribuovaných společností ORANGE CAR s. r.o., pokud se v průběhu níže stanovené záruční doby vyskytnou na zboží vady způsobené vadou materiálu nebo vadným zpracováním. ORANGE CAR s. r.o. tímto prohlašuje/zaručuje, že výrobek nebude mít v období běhu záruční doby materiálové ani výrobní vady. V případě, že se v záruční době projeví materiální či výrobní vady výrobku, bude výrobek bezplatně opraven, nebo budou vyměněny jeho vadné součásti.
 2.  Při uplatnění práv plynoucích ze služby záruky, tj. v případě nutnosti opravy výrobku v době platnosti této záruky, je nutné kontaktovat ORANGE CAR s. r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10. Oprava plynoucí ze služby záruky se provádí vždy u autorizovaných smluvních servisů společnosti ORANGE CAR s. r.o.
 3. Záruční lhůta na dodávané zboží činí minimálně 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V nabídce ORANGE CAR s. r.o. se může vyskytovat i zboží s jinou, zpravidla prodlouženou zárukou. V takových případech platí dojednaná délka záruky. Záruční doba se prodlužuje o čas, kdy byl výrobek v záruční opravě.
 4. Při uplatňování nároku na záruční opravu je nutné současně předložit:
 • výrobek s příslušenstvím, nejlépe v originálním balení s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem.
 • originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad, účtenka, paragon; faktura s datem prodeje, výpis z účtu dokazující uhrazení a den nákupu).
 1.      a) Záruka se nevztahuje na vady (škody) způsobené:
 • přírodními živly (blesk, voda, oheň a jiné) a v jejich důsledku či v souvislosti s nimi a v důsledku či v souvislosti s napěťovou špičkou v elektroinstalaci a v důsledku dalších událostí, které společnost Orange Car s.r.o. není schopna ovlivnit;
 • odcizením, poškozením (zejména vnějším mechanickým), běžným opotřebováním, přetížením (zejména výkonovým) výrobku apod. a v důsledku toho či v souvislosti s tím;
 • úpravou technických vlastností výrobku a neoprávněnou úpravou popř. změnu hodnot (parametrů) výrobku; 
 • přepravou výrobku od zákazníka nebo k zákazníkovi;
 • nesprávným užíváním výrobku, tj. zejména - používání výrobku k jiným než obvyklým účelům či v rozporu s návodem k obsluze (použití) výrobku, - instalací či užíváním výrobku v rozporu s technickými a bezpečnostními předpisy platnými na území, na kterém je provozovaný – nesprávnou, chybně provedenou či nevhodnou montáží či instalací výrobku, - nesprávným zapojením výrobku na jiné než stanovené napájecí napětí -  vniknutím cizích (organických či anorganických) látek do výrobku (úmyslným i neúmyslným resp. náhodným);
 • zanedbáním péče či nesprávnou péčí o výrobek;
 • nesprávným uložením či skladováním výrobku (tj. zejména skladování mimo rozmezí teplot, ve vlhkém, prašném či chemicky popř. jinak nevhodném prostředí);
 • demontáží krytů výrobků;
 • v důsledku vad zařízení, ke kterému či do kterého byl výrobek zapojen a v důsledku či ve spojení s vadami neoriginálního příslušenství tj. příslušenství neposkytnutého společností ORANGE CAR s.r.o. či autorizovaným servisem;
 • opravou výrobku, která nebyla vykonána autorizovaným servisem.

b) Záruka se nevztahuje na baterie, obaly, obsah a data uložená ve výrobku, nadměrně opotřebované mechanické a snímací části výrobku. Dále se za vadu nepovažuje upgrade firmwaru přístroje, vyčištění přístroje a mechanické poškození datových médií.

c) Záruka se nevztahuje na výdaje spojené s dopravou výrobku ani na související výdaje a škodu či riziko vzniklé v souvislosti s dopravou výrobku.

 

Důležitá upozornění:

Na základě neúplného či neoprávněně změněného dokladu o koupi nelze záruku uplatnit a záruka je z toho důvodu neplatná. ORANGE CAR s.r.o. má právo odmítnout bezplatnou opravu v případě, že nebudou výše uvedené podmínky záruky splněny, zejména nebude-li předán výrobek s příslušenstvím v originálním, nebo dostatečném balení, bude-li výrobek mechanicky poškozený, znečištěný, nebo nadměrně opotřebovaný. Dále pokud nebude výrobek dodán s originálním (tj. neodstraněným či nezměněným) a čitelným výrobním číslem, a nebude-li předložen řádně a čitelně vyplněný originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad-účtenka, paragon; faktura s vyznačeným datem prodeje, výpis u účtu).

 

 Do balíku prosím vložte kopii faktury s vyplněným formulářem pro reklamaci zboží  odkaz ZDE 

Pro zaslání zboží k nám (poštovné si hradí zákazník sám) můžete použít jakoukoliv přepravní společnost, která doručí zásilku přímo k nám na adresu.

Zásilku prosím zašlete na adresu :            ORANGE CAR s.r.o., (areál ČTK)

                                             Žirovnická 2389/1a, Praha 10 , 106 00

 Vracené zboží prosím neposílejte na dobírku. Takové zásilky nepřebíráme.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení